Marta Skiba

Marta Skiba

Instytut Studiów Ekonomiczno-Społecznych (ISES)

Absolwentka studiów magisterskich i licencjackich w SGH na kierunku Metody Ilościowe w ekonomii i Systemy Informacyjne. Studiowała również na Wydziale Fizyki UW. Pracowała w PwC oraz w Polkomtelu, gdzie zajmowała się m.in. tworzeniem prognostycznych modeli statystycznych. Obecnie pracuje w Zespole Analiz Ekonomicznych jednej z wiodących firm konsultingowych.
Podczas studiów członek Zarządu SKN FM, obecnie pełni funkcję członka zarządu Instytutu Studiów Ekonomiczno-Społecznych (ISES).

Skontaktuj się z nami

W razie pytań i propozycji współpracy zapraszamy do kontaktu pod poniższymi adresami mailowymi:

macroeconomic.congress@gmail.com

 

Bezpośredni kontakt z koordynatorami Kongresu:

Izabela Ługowska: lugowska.izabela@gmail.com

Joanna Olszewska: ja.olszewska@gmail.com

Miejsce wydarzenia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Budynek C al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa