Adam Czerniak

dr Adam Czerniak

główny ekonomista Polityki Insight, wykładowca SGH

Dr Adam Czerniak – główny ekonomista centrum analitycznego Polityka Insight. Zajmuje się badaniami makroekonomicznymi. Autor publikacji naukowych z zakresu socjologii ekonomicznej, ekonomii instytucjonalnej i funkcjonowania rynku nieruchomości. Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Do 2012 r. ekonomista w departamencie gospodarki pieniężnej Kredyt Banku, wcześniej współpracował z Bankiem Światowym oraz Fundacją FOR, był też stypendystą Ronald Coase Institute.

Skontaktuj się z nami

W razie pytań i propozycji współpracy zapraszamy do kontaktu pod poniższymi adresami mailowymi:

macroeconomic.congress@gmail.com

 

Bezpośredni kontakt z koordynatorami Kongresu:

Izabela Ługowska: lugowska.izabela@gmail.com

Joanna Olszewska: ja.olszewska@gmail.com

Miejsce wydarzenia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Budynek C al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa