VI KONGRES MAKROEKONOMICZNY

Temat przewodni:

Wyzwania Makroekonomiczne Najbliższej Dekady

 

 

POLICYMAKERS: Keynote Speech

Prof. Grzegorz Kołodko (czterokrotny wicepremier i minister finansów)

 

ECONOMISTS: Panel I

Czy obserwujemy/możemy mówić o załamaniu integracji międzynarodowej w wymiarze gospodarczym?

Przez ostatnie dekady obserwowaliśmy wzrost powiązań międzynarodowych o charakterze gospodarczym. Miały one swoje odzwierciedlenie zarówno w gospodarce realnej, jak i w sektorze finansowym. Jednak w ostatnich latach obserwujemy pewne symptomy świadczące o możliwym odwróceniu tego trendu. Należą do nich spadek dynamiki wzrostu światowego handlu, a także wzrost popularności haseł protekcjonistycznych. Coraz częściej można usłyszeć głosy, że obecny system globalnej wymiany handlowej generuje wiele niesprawiedliwości, a także jest niedostatecznie efektywny. Wszystko to skłania nas do zadania pytania o przyszłość międzynarodowej integracji gospodarczej.

 • Czy w ostatnich latach rzeczywiście obserwujemy odwrót od globalizacji?
 • Czy możliwa jest międzynarodowa integracja gospodarcza do wyboru(a’la carte)? Czy możliwe jest otwarcie jest otwarcie gospodarek jedynie w zakresie wymiany towarów, ale już nie w zakresie wymiany kapitału?
 • Przyszłość globalizacji – umowy międzynarodowe czy struktury organizacyjne?
 • Czy obserwowane obecnie trendy w zakresie międzynarodowej integracji gospodarczej mogą zaszkodzić planom polskiego Rządu określonym w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju(która zakłada m.in. ekspansję zagraniczną polskich firm)?

Moderator:

 • Red. Maciej Głogowski (TOK FM)

Prelegenci:

 • Leszek Skiba (wiceminister finansów),
 • dr Piotr Maszczyk (SGH),
 • Grzegorz Zieliński (EBOiR),
 • Marta Korczak (ISES, absolwentka SKN FM).

 

BUSINESSMEN: Panel II

Przyszłość pracy

Okresy szybkich zmian technologicznych były często negatywnie odbierane przez pracowników. Do rangi symbolu urósł ruch luddystów, który w ramach strachu przed utratą pracy na rzecz maszyn, posuwał się do ich niszczenia. Można jednak stwierdzić, że do tej pory zmiany technologiczne tworzyły więcej miejsc pracy niż niszczyły. W ostatnich latach pojawiło się wiele publikacji, w których autorzy podkreślali odmienny charakter zbliżającej się rewolucji technologicznej. Ich zdaniem tym razem istnieje rzeczywista obawa utraty znacznej części miejsc pracy.

 • Czy obecnie obserwowane zmiany technologiczne rzeczywiście grożą masowym bezrobociem?
 • Czy wprowadzanie nowych technologii uzasadniają wprowadzenie bezwarunkowego dochodu podstawowego?
 • Czy powstanie nowych modeli biznesowych(typu: UBER; AirBnB) wymusza nowe sposoby opodatkowania?
 • Na czyją korzyść zmienią się relacje na linii pracodawca-pracownik?
 • Czy ludzkość może zachować całkowitą kontrolę nad postępem technologicznym(w kontekście sztucznej inteligencji)?

Moderator:

 • Red. Grzegorz Siemionczyk (Rzeczpospolita)

Prelegenci:

 • dr Adam Czerniak (SGH, Polityka Insight),
 • Łukasz Kozłowski (Pracodawcy RP),
 • Prof. Marek Góra (SGH),
 • Piotr Palutkiewicz (ISES, Instigos).

 

Skontaktuj się z nami

W razie pytań i propozycji współpracy zapraszamy do kontaktu pod poniższymi adresami mailowymi:

biuro@konkresmakroekonomiczny.pl

 

Bezpośredni kontakt z koordynatorami Kongresu:

Radosław Rogowski: radoslaw.a.rogowski@gmail.com

Miejsce wydarzenia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Budynek C al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa