IV KONGRES MAKROEKONOMICZNY

Zapisy na Konferencję od 10 listopada, pod poniższym adresem:

FORMULARZ REJESTRACYJNY NA KONFERENCJĘ

 

 

Temat przewodni:

Wzrost gospodarczy Polski

 

 

POLICYMAKERS: Keynote Speech

prof. Adam Glapiński (Prezes NBP)

 

ECONOMISTS: Panel I

Rozwój gospodarki oparty na wzroście płac, czy zwrocie z kapitału? – Model dla Polski

Ostatnie lata były czasem transformacji ustrojowej i budowy gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Polskie realia ekonomiczne uległy głębokim przeobrażeniom. Pomimo osiągniętych sukcesów, Polska wciąż pozostaje za wieloma rozwiniętymi gospodarkami Europy i świata. W obliczu zarówno kryzysu gospodarczego, konkurowania niskimi płacami, jak i wzrostu nierówności majątkowych pojawia się pytanie o najlepszą politykę prorozwojową. Czy wzrost oparty na płacach może okazać się efektywniejszy niż rozwój gospodarczy oparty na kapitale?

 • Czy niski udział płac w polskim PKB nie utrudnia rozwoju gospodarczego?
 • Jak długo Polska może konkurować niskimi płacami?
 • Wpływ niskiego udziału płac w PKB na finanse publiczne.
 • Gospodarka oparta na inwestycjach czy konsumpcji? Czy państwo ma instrumenty, które skłoniłyby przedsiębiorstwa do zwiększenia inwestycji?
 • Czy rodzimy kapitał powinien być wspierany przez państwo?
 • Czy Polska skazana jest na pułapkę średniego rozwoju?

Moderator:

 • Paweł Czuryło (Interia)

Prelegenci:

 • dr hab. Joanna Tyrowicz (UW, NBP),
 • Piotr Bujak (główny ekonomista PKO BP),
 • dr Jakub Growiec (SGH),
 • Marta Skiba (ISES, absolwentka SKN FM).

 

BUSINESSMEN: Panel II

Co jest głównym czynnikiem blokującym rozwój Polski?

Przez 27 lat Polska rozwijała się w bardzo szybkim tempie. Coraz bardziej realne staje się odrobienie dystansu cywilizacyjnego dzielącego nasz kraj z państwami Zachodu. Nie może się to stać bez dalszego rozwoju gospodarczego, stanowi on bowiem o powodzeniu całego procesu. Patrząc z tej perspektywy warto pochylić się nad kluczową kwestią – co stanowi najmocniejszy hamulec rozwojowy w gospodarce polskiej? Czy jest to czynnik powszechnie znany, czy też może tylko niektórzy zdają sobie sprawę z jego wagi?

 • Kapitał zagraniczny w Polsce – hamulec czy stymulator rozwoju?
 • Struktura polskiego eksportu – innowacje czy branże tradycyjne?
 • Niezrównoważony rozwój regionalny – szansa czy zagrożenie?
 • Edukacja w Polsce – jak uczynić ją korzystniejszą dla pracodawców?
 • Wymiana handlowa z zagranicą – głębsza integracja z Europą czy szukanie własnej drogi?

Moderator:

 • Tomasz Marciniak (McKinsey & Company)

Prelegenci:

 • Grzegorz Zieliński (EBRD, Regional Director for Poland and Baltics),
 • Emilia Skrok (Bank Światowy, acting country manager for Poland),
 • dr hab. Andrzej Rzońca (SGH),
 • Mateusz Nowak (PwC, absolwent SKN FM).

 

Skontaktuj się z nami

W razie pytań i propozycji współpracy zapraszamy do kontaktu pod poniższymi adresami mailowymi:

macroeconomic.congress@gmail.com

 

Bezpośredni kontakt z koordynatorami Kongresu:

Izabela Ługowska: lugowska.izabela@gmail.com

Joanna Olszewska: ja.olszewska@gmail.com

Miejsce wydarzenia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Budynek C al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa