Leszek Skiba

Leszek Skiba

wiceminister finansów

Leszek Skiba - specjalista w zakresie makroekonomii. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne (2002 r.). Od 2009 r. do listopada 2015 r. zatrudniony w Narodowym Banku Polskim, początkowo w Biurze Integracji ze Strefą Euro, a od 2011 r. w Instytucie Ekonomicznym. Zajmował się tam analizą koniunktury gospodarczej w strefie euro, był współautorem m.in. ostatniego raportu NBP o strefie euro „Ekonomiczne wyzwania integracji Polski ze strefą euro". Od 2009 r. współpracuje z Instytutem Sobieskiego jako ekspert, następnie członek zarządu, a od 2013 r. przewodniczący Rady Instytutu. Jest autorem i współautorem raportów z zakresu ekonomii politycznej dotyczących centrum decyzyjnego rządu we współczesnych krajach europejskich i reform strukturalnych wspierających tempo wzrostu polskiej gospodarki. Od 2015 r. Wiceminister Finansów i Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych.

Skontaktuj się z nami

W razie pytań i propozycji współpracy zapraszamy do kontaktu pod poniższymi adresami mailowymi:

macroeconomic.congress@gmail.com

 

Bezpośredni kontakt z koordynatorami Kongresu:

Izabela Ługowska: lugowska.izabela@gmail.com

Joanna Olszewska: ja.olszewska@gmail.com

Miejsce wydarzenia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Budynek C al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa