dr hab. Jakub Growiec

dr hab. Jakub Growiec, prof. SGH

Szkoła Główna Handlowa

W Szkole Głównej Handlowej od 2004. Od 2007 r. doktor nauk ekonomicznych (CORE, Uniwersytet Katolicki w Louvain-la-Neuve, Belgia). Od 2013 r. doktor habilitowany (SGH). Badania dotyczą teorii wzrostu gospodarczego, funkcji produkcji w ujęciu teoretycznym i empirycznym, rozkładu wielkości firm w gospodarce oraz makroekonomii kapitału ludzkiego i społecznego. Publikacje m.in. w Journal of the European Economic Association, Economic Theory, Journal of Economic Dynamics and Control, Economics Letters, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Oxford Economic Papers, Macroeconomic Dynamics. Zajęcia dydaktyczne: m.in. Ekonometria, Dynamiczna optymalizacja, seminaria dyplomowe. Laureat Nagrody Naukowej „Polityki” (2012), Nagrody Banku Handlowego (2013) oraz Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe (2014). Dwukrotny beneficjent Stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Dwukrotny stypendysta programu "Start" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2007-8).

Skontaktuj się z nami

W razie pytań i propozycji współpracy zapraszamy do kontaktu pod poniższymi adresami mailowymi:

macroeconomic.congress@gmail.com

 

Bezpośredni kontakt z koordynatorami Kongresu:

Izabela Ługowska: lugowska.izabela@gmail.com

Joanna Olszewska: ja.olszewska@gmail.com

Miejsce wydarzenia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Budynek C al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa