Piotr Maszczyk

dr Piotr Maszczyk

wykładowca SGH

Dr Piotr Maszczyk jest adiunktem w Katedrze Ekonomii II Kolegium Gospodarki Światowej. Pracę doktorską obronił w roku 2007 pod kierunkiem prof. Ryszarda Rapackiego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ekonomii instytucjonalnej, ekonomii porównawczej systemów ekonomicznych, zróżnicowania modeli kapitalizmu, ekonomii sektora publicznego, ekonomii menedżerskiej oraz transformacji systemowej w Europie Środkowej i Wschodniej. Jest wielokrotnym laureatem nagród rektora SGH za osiągnięcia w badaniach naukowych i działalności organizacyjnej, członkiem zespołu wykładowców Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, autorem licznych ekspertyz, byłym pracownikiem Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w randze radcy ministra oraz stałym komentatorem ekonomicznym radia Tok FM.

Skontaktuj się z nami

W razie pytań i propozycji współpracy zapraszamy do kontaktu pod poniższymi adresami mailowymi:

macroeconomic.congress@gmail.com

 

Bezpośredni kontakt z koordynatorami Kongresu:

Izabela Ługowska: lugowska.izabela@gmail.com

Joanna Olszewska: ja.olszewska@gmail.com

Miejsce wydarzenia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Budynek C al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa