Grzegorz Zieliński

Grzegorz Zieliński

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD)

Regional Director, Poland and the Baltics. Kieruje biurem regionalnym EBORu w Warszawie oraz nadzoruje operacje Banku w Polsce i w krajach bałtyckich. Grzegorz Zieliński, związany wcześniej z Ernst and Young, rozpoczął pracę w EBOR w 1998 roku. W roku 2001 dołączył jako bankier do zespołu Power, Energy and Utilities. Od roku 2006 był odpowiedzialny za działania Banku w sektorze energetycznym w Polsce, następnie przejął nadzór nad projektami EBOR w tymże sektorze we wszystkich krajach działalności Banku w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Grzegorz Zieliński jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył też studia podyplomowe w zakresie Integracji Europejskiej. Jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants.

Skontaktuj się z nami

W razie pytań i propozycji współpracy zapraszamy do kontaktu pod poniższymi adresami mailowymi:

macroeconomic.congress@gmail.com

 

Bezpośredni kontakt z koordynatorami Kongresu:

Izabela Ługowska: lugowska.izabela@gmail.com

Joanna Olszewska: ja.olszewska@gmail.com

Miejsce wydarzenia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Budynek C al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa