Debata Oksfordzka

Teza debaty

Polska jest przegranym globalizacji.

 

 

Zasady debaty

Debata Oksfordzka toczy się wokół wcześniej określonej tezy między jej obrońcami – Propozycją – a stroną próbującą ją podważyć – Opozycją. Drużyny składają się z czterech osób, każda z nich ma do spełnienia swoją rolę:

Pierwszy mówca
Rolą pierwszego mówcy jest wprowadzenie słuchaczy w temat debaty – najlepiej obrazując omawiane zjawisko na przykładzie. Powinien on zdefiniować najważniejsze pojęcia, zapowiedzieć argumentację pozostałych członków oraz zobrazować omawiane zjawisko za pomocą przykładu. Jeśli wystarczy czasu, pierwszy mówca może wprowadzić argument.

Drugi mówca
Zadaniem drugiego mówcy jest omówienie kilku argumentów broniących danego stanowiska, powinien on dokładnie pokazać związek przyczynowo-skutkowy omawianych zjawisk. Może także krótko się odnieść do wypowiedzi adwersarzy.

Trzeci mówca
Jego główna rolą jest podważenie argumentacji strony przeciwnej. Powinien skupić się na wykazaniu nielogiczności wypowiedzi rywali bądź wskazać fakty przeczące wypowiedzianym argumentom.

Czwarty mówca
Powinien on dokonać podsumowania argumentacji swojej drużyny oraz przypomnieć słuchaczom, w jaki sposób zostało podważone stanowisko przeciwników. Dobrze widziane jest podziękowanie rywalom za współzawodnictwo.

Nad porządkiem całej debaty czuwa marszałek. Mówcy z obu stron występują kolejno naprzemiennie (zaczyna pierwsza osoba propozycji, po niej pierwszy mówca opozycji, następnie drugi przedstawiciel strony broniącej tezy itd.) każdy z nich będzie miał na wypowiedź 5 minut. Drużyna przeciwna w tym czasie ma możliwość zadawania pytań poprzez podniesienie ręki. Od osoby wypowiadającej się zależy, czy je przyjmie (wskazane jest przyjąć co najmniej jedno pytanie). Pierwsza i ostatnia minuta to tzw. czas chroniony, podczas którego mówca nie odpowiada na pytania. Publiczność będzie miała okazję do ich zadania po ostatniej mowie strony podważającej tezę. Wyłonienie zwycięskiej strony odbędzie się w drodze arbitralnego głosowania, gdzie cztery głosy przysługują czteroosobowemu jury, piąty zaś należy do publiczności.

 

Skontaktuj się z nami

W razie pytań i propozycji współpracy zapraszamy do kontaktu pod poniższymi adresami mailowymi:

macroeconomic.congress@gmail.com

 

Bezpośredni kontakt z koordynatorami Kongresu:

Izabela Ługowska: lugowska.izabela@gmail.com

Joanna Olszewska: ja.olszewska@gmail.com

Miejsce wydarzenia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Budynek C al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa