CASE STUDY

Innovation Culture, Improvement Methodologies and Data Science Workshop

Zapisy na Case Study od 6 listopada, pod poniższym adresem:

https://recruiting360.avature.net/candidates/Register

 

 

Eksperci z firmy bankowości inwestycyjnej Goldman Sachs przeprowadzą warsztat w formie case study 30 listopada o godz. 17:00 w Sali 152 w budynku głównym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Warsztat będzie opierał się na tematyce zarządzania innowacjami w biznesie, dotyczących przede wszystkim metodologii przeprowadzanych operacji oraz analizy danych.

Goldman Sachs

 

Goldman Sachs to globalna firma zajmująca się bankowością inwestycyjną i doradztwem finansowym, działająca w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Do grona jej klientów należą rządy, instytucje publiczne oraz największe firmy świata. W naszym kraju obecna jest od maja 2011 roku i od tego czasu bierze aktywny udział w transformacji i rozwoju polskiej gospodarki. W ramach doradztwa finansowego specjalizuje się w zagadnieniach takich jak fuzje i przejęcia, gwarantowanie emisji papierów wartościowych, zarządzanie aktywami i portfelami inwestycyjnymi.

 

Skontaktuj się z nami

W razie pytań i propozycji współpracy zapraszamy do kontaktu pod poniższymi adresami mailowymi:

macroeconomic.congress@gmail.com

 

Bezpośredni kontakt z koordynatorami Kongresu:

Izabela Ługowska: lugowska.izabela@gmail.com

Joanna Olszewska: ja.olszewska@gmail.com

Miejsce wydarzenia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Budynek C al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa