dr hab. Andrzej Rzońca

dr hab. Andrzej Rzońca

SGH, Towarzystwo Ekonomistów Polskich, FOR

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Główny doradca Rady i Zarządu Fundacji FOR. Wcześniej, w latach 2010-2016 członek Rady Polityki Pieniężnej 3 kadencji, w latach 2009-2010 główny ekonomista TFI Altus, w latach 2007-2009 wiceprezes i dyrektor pionu badawczego Fundacji FOR, a w latach 2004-2007 doradca prezesa NBP. Członek rad nadzorczych spółek prawa handlowego. Adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Odbył staże naukowe w Banku Światowym i Europejskim Banku Centralnym. Laureat m.in. nagrody Fundacji im. Leopolda Kronenberga, najbardziej prestiżowego polskiego wyróżnienia dla ekonomisty, oraz nagrody Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.

Skontaktuj się z nami

W razie pytań i propozycji współpracy zapraszamy do kontaktu pod poniższymi adresami mailowymi:

macroeconomic.congress@gmail.com

 

Bezpośredni kontakt z koordynatorami Kongresu:

Izabela Ługowska: lugowska.izabela@gmail.com

Joanna Olszewska: ja.olszewska@gmail.com

Miejsce wydarzenia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Budynek C al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa