agenda pierwszego dnia

Godzina Wydarzenie Lokalizacja
09:00-09:30 Rejestracja gości

Aula I
Budynek C
SGH

09:30-09:45 Uroczyste rozpoczęcie IV Kongresu Makroekonomicznego

Prowadzący: prof. Cezary Wójcik (SGH)
09:45-10:45 Keynote speech
Perspektywy polskiej gospodarki na tle globalnych trendów


Leszek Kąsek (Bank Światowy: Starszy Ekonomista)
10:45-11:15 Coffee break
11:15-12:45 Panel I
Rozwój gospodarki oparty na wzroście płac, czy zwrocie z kapitału? – Model dla Polski

Ostatnie lata były czasem transformacji ustrojowej i budowy gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Polskie realia ekonomiczne uległy głębokim przeobrażeniom. Pomimo osiągniętych sukcesów, Polska wciąż pozostaje za wieloma rozwiniętymi gospodarkami Europy i świata. W obliczu zarówno kryzysu gospodarczego, konkurowania niskimi płacami, jak i wzrostu nierówności majątkowych pojawia się pytanie o najlepszą politykę prorozwojową. Czy wzrost oparty na płacach może okazać się efektywniejszy niż rozwój gospodarczy oparty na kapitale?

 • Czy niski udział płac w polskim PKB nie utrudnia rozwoju gospodarczego?
 • Jak długo Polska może konkurować niskimi płacami?
 • Wpływ niskiego udziału płac w PKB na finanse publiczne.
 • Gospodarka oparta na inwestycjach czy konsumpcji? Czy państwo ma instrumenty, które skłoniłyby przedsiębiorstwa do zwiększenia inwestycji?
 • Czy rodzimy kapitał powinien być wspierany przez państwo?
 • Czy Polska skazana jest na pułapkę średniego rozwoju?

Moderator: Paweł Czuryło (Interia: Zastępca Redaktora Naczelnego)

Prelegenci: dr hab. Joanna Tyrowicz (UW, NBP)
                   dr hab. Jakub Growiec (SGH)
                   dr Andrzej Rzońca (SGH)
                   Marta Skiba (ISES, alumn SKN FM)
12:45-13:45 Lunch break
13:45-14:00 Ogłoszenie zwycięzców Konkursu Esejów dla Licealistów
14:00-15:30 Panel II
Co jest głównym czynnikiem blokującym rozwój Polski?

Przez 27 lat Polska rozwijała się w bardzo szybkim tempie. Coraz bardziej realne staje się odrobienie dystansu cywilizacyjnego dzielącego nasz kraj z państwami Zachodu. Nie może się to stać bez dalszego rozwoju gospodarczego, stanowi on bowiem o powodzeniu całego procesu. Patrząc z tej perspektywy warto pochylić się nad kluczową kwestią – co stanowi najmocniejszy hamulec rozwojowy w gospodarce polskiej? Czy jest to czynnik powszechnie znany, czy też może tylko niektórzy zdają sobie sprawę z jego wagi?

 • Kapitał zagraniczny w Polsce – hamulec czy stymulator rozwoju?
 • Struktura polskiego eksportu – innowacje czy branże tradycyjne?
 • Niezrównoważony rozwój regionalny – szansa czy zagrożenie?
 • Edukacja w Polsce – jak uczynić ją korzystniejszą dla pracodawców?
 • Wymiana handlowa z zagranicą – głębsza integracja z Europą czy szukanie własnej drogi?

Moderator: Arkadiusz Gęsicki (McKinsey & Company)

Prelegenci: Grzegorz Zieliński (EBRD: Regional Director for Poland and the Baltics)
                   dr Emilia Skrok (Bank Światowy: Acting Country Manager for Poland)
                   dr Piotr Bujak (Główny Ekonomista PKO BP)
                   Mateusz Nowak (PwC, alumn SKN FM)
15:30-15:45 Zakończenie Kongresu
15:45-16:15 Networking

Antresola
Budynek C
SGH

 

WERSJA DO POBRANIA (PDF)

Skontaktuj się z nami

W razie pytań i propozycji współpracy zapraszamy do kontaktu pod poniższymi adresami mailowymi:

macroeconomic.congress@gmail.com

 

Bezpośredni kontakt z koordynatorami Kongresu:

Izabela Ługowska: lugowska.izabela@gmail.com

Joanna Olszewska: ja.olszewska@gmail.com

Miejsce wydarzenia

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Budynek C al. Niepodległości 128, 02-554 Warszawa